האתר אינו נתמך בדפדפן זה
אנא שדרגו לדפדפן חדש יותר
chrome firefox explorer safari opera

שדה חובה

להזמנות 09-7457046
מגדל
ביטוח נסיעות - הרחבה לטלפון נייד - מגדל

ביטוח נסיעות - הרחבה לטלפון נייד - מגדל

ביטוח נסיעות - הרחבה לטלפון נייד - מגדל

ביטוח נסיעות- כיסוי לטלפון נייד

סעיף זה תקף אך ורק במידה והלקוח רכש את ההרחבה לפוליסה ובתנאי שהדבר צוין במפורש בדף הרשימה.

בנוסף לכיסויים הקבועים בפרק הכבודה במסגרת הכיסוי לדברי ערך, המבטח ישפה את המבוטח בגין גניבה או אובדן של טלפון נייד או מכשיר GPS שפרטיו רשומים בהצעה ובמידה והאובדן או הגניבה אירעו  בחו"ל במהלך תקופת הביטוח.

גבול האחריות המרבי של המבטח- 750 $ למכשיר סלולארי או GPS, במידה ותהיה תביעה במסגרת הרחבה זו, תנוכה השתתפות עצמית בסך 30 $. במידה והמכשיר נגנב מתוך רכב (למעט רכב ציבורי), לרבות תוך גניבת הרכב עצמו או מתא שמירת החפצים- יהיה הכיסוי המרבי בשיעור 50% בלבד מהנקוב בדף תמצית הכיסויים לפוליסה. בכל מקרה לא יעלה ערך השיפוי על ערכו הממשי של הטלפון הנייד/GPS.

ניכוי בלאי: במידה והמכשיר נקנה בשנה האחרונה וללקוח יש את קבלות הקניה, לא ינוכה סכום עבור בלאי, אך מסכום הפיצוי ינוכה מע"מ כפי שנהוג כחוק. במידה ולמבוטח אין קבלות או שהמכשיר נקנה לפני יותר משנה, המבטח יעריך את המכשיר הנגנב בהתאם לשווי השוק של המכשיר.

חריגים:
בנוסף לחריגים הקבועים לא ישולמו תגמולי ביטוח במקרים הבאים:

  • האובדן או הגניבה של המכשיר נגרם עקב הפקעה או החרמה.
  • נזק מכל סוג שהוא למכשיר- תוצאתי או ישיר לרבות שבר או קלקול חשמלי/מכני.

שימו לב!

  • חברת הביטוח אינה מכסה אביזרים נלווים כגון: מטען, סוללות/סוללות נטענות, אוזניות מכל סוג, תחנת עגינה, נרתיק, לרבות מיני טאבלט עם אופציה לשימוש כמכשיר סלולארי.
  • במידה ונגנב המכשיר המבוטח, יש להגיש תלונה במשטרה המקומית ולשמור העתק מהתלונה! ללא העתק אין אפשרות להגיש תביעת החזר. בזמן הגשת התביעה יש להציג אישור על ניתוק הקו של המכשיר הנגנב מהחברה הסלולארית ולמלא טופס תביעה מתאים.

 

לכל שאלה נוספת – נשמח לעמוד לשירותכם

סוכנות I-SAFE