האתר אינו נתמך בדפדפן זה
אנא שדרגו לדפדפן חדש יותר
chrome firefox explorer safari opera

שדה חובה

להזמנות 09-7457046
מגדל
ניכויים מותרים ואסורים ממשכורתו של עובד זר

ניכויים מותרים ואסורים ממשכורתו של עובד זר

/ניכויים-מותרים-ואסורים-ממשכורתו-של-עובד-זר

מדינת ישראל קבעה בחוק כי זכויותיו של עובד זר וכן התנאים הסוציאליים להם הוא זכאי במסגרת עבודתו, הם זהים לחלוטין לעובד בעל אזרחות ישראלית. באותו אופן, שיעור הניכוי המירבי אשר ניתן לנכות משכרו של עובד זר מוסדר בתקנות עובדים זרים (התש"ס-2000), הקובעות את המרכיבים לפיהם נקבעת תקרת הניכוי.

ניכויים מותרים משכרו של עובד זר

מעביד רשאי לנכות משכרו של עובד זר את התשלוים המחויבים על פי חוק בלבד, והדבר מותנה בהסכמתו בכתב של העובד לניכויים אלה. בכל מקרה:

  • סך הניכויים לא יעלה על 25% משכר העובד
  • מעביד לא ינכה משכר העובד סכומים ששולמו לרשויות עבור אשרות עבודה. תשלום האגרה חל על המעביד בלבד.

על פי חוק, הניכויים המירבים המותרים לניכוי הם:

  1. מס הכנסה - התשלום נקבע על פי פרמטרים רלוונטים כגון גובה שכרו של העובד, מין העובד והתחום בו הוא מועסק. יש להתחשב בזיכויים השונים להם העובד זכאי, דוגמת נקודות זיכוי מס הכנסה לעובד זר וזיכוי ממס הכנסה בגין הפרשות לביטוח פנסיוני.
  2. ביטוח פנסיוני - מעביד רשאי לנכות מהשכר את חלקו של העובד בביטוח הפנסיוני (5.5% מהשכר).
  3. ביטוח לאומי - עד לסכום של 4,430 ש"ח, המעביד רשאי לנכות עד 0.04% משכר העובד. מכל סכום העולה על 4,430 ש"ח ועד ל-35,760 ש"ח, רשאי המעביד לנכות עד 0.87% אחוז משכר העובד. בשני המקרים, הסכום המנוכה יועבר לביטוח הלאומי.
  4. ביטוח בריאות - באופן כללי, נכון לשנת 2015 הניכוי המירבי משכר העובד הזר בגין ביטוח בריאות לא יעלה על 124.73 ש"ח. אם עובד מועסק במתן טיפול סיעודי, סכום הניכוי לא יעלה על מחצית מהסכום שהוציא המעסיק עבור ביטוח רפואי. כמו כן, אם עובד זר מועסק בתחום אחר, סכום הניכוי לא יעלה על שליש מהסכום שהוציא המעסיק על ביטוח רפואי. בכל מקרה לא יותר ינוכו יותר מ-124.73 ש"ח.
  5. החזר הוצאות טיסה - אדם שאינו לשכה פרטית, אשר שוכר את שירותיו של עובד זר, רשאי לגבות מהעובד החזר עבור הוצאות הטיסה, כל עוד יש בידיו קבלות ו/או מסמכים המאמתים את ההוצאות הללו.

השתתפות העובד בהוצאות מגורים (מעודכן לשנת 2015)

אזור מגורים

סכום בש"ח

תל אביב

447.99

ירושלים

393.68

חיפה/מרכז

298.69

דרום

265.52

צפון

244.31

 
  • אם מגורי העובד הזר הם בבעלות המעסיק, המעסיק יהיה רשאי לנכות סכום אשר לא עולה על מחצית מהסכומים שבטבלה.
  • בכל הנוגע להוצאות נלוות (ארנונה, חשמל, מים), נכון לשנת 2015 מעסיק רשאי לנכות עבור הוצאות נלוות עד 92.27 ש"ח. אם מדובר בעובד זר לסיעוד, ניתן לנכות משכרו עד 79.33 ש"ח.

חשוב לדעת

על המעסיק חלה החובה להעסיק עובד זר תחת התנאים הכתובים בחוק ותוך חתימה על הסכם עבודה מסודר. העסקת עובד זר ללא הסכם מהווה עבירה פלילית שתטיל על מבצעה קנה של אלפי שקלים ועד מאסר בפועל. כמו כן, באחריות המעסיק להעביר את התשלומים שנוכו משכרו של העובד הזר לרשויות הרלוונטיות תוך 30 יום מהרגע שהשכר נחשב כמולן. ניכוי תשלומים שאינם מותרים על פי חוק או ניכוי סכומים גבוהים מדי נחשב לעבירה פלילית הכרוכה בקנס כספי עצום (למעלה מ-100,000 ש"ח) ועד מאסר של שנה.