האתר אינו נתמך בדפדפן זה
אנא שדרגו לדפדפן חדש יותר
chrome firefox explorer safari opera

שדה חובה

להזמנות 09-7457046
מגדל
ביטוח בתי מלאכה

ביטוח בתי מלאכה

ביטוח בתי מלאכה

הפוליסה מתאימה למגוון בתי מלאכה ומפעלי ייצור, היא כוללת תנאים משופרים ומעניקה ביטוח מקיף למבנה ולתכולה.

הפוליסה מיועדת לבתי מלאכה בסכום ביטוחי מקסימאלי של 5,000,000 $ לסיכוני רכוש ואובדן רווחים.

כיסויים בתעריפים משתנים בהתאם לסוג ומיקום בית המלאכה

הפוליסה תהיה בתוקף גם בעת שיפוצים קלים

 

עיקרי הכיסוי בביטוח בתי מלאכה

תכולה

כיסוי תכולת העסק הינו חובה וכולל הרחבות רבות ללא תוספת תשלום (בכפוף לתנאי הפוליסה):

 • ביטוח לכספים
 • כיסוי לחפצים אישיים של עובדי המקום
 • כיסוי שכר מהנדסים ואדריכלים וכיסוי הוצאות פינוי הריסות
 • עלייה עונתית של 20% בערך המלאי טרם ראש השנה ופסח
 • ועוד

 

מבנה

כיסוי מבנה העסק כולל הרחבות רבות ללא תוספת תשלום (בכפוף לתנאי הפוליסה):

 • כיסוי שכר מהנדסים ואדריכלים וכיסוי הוצאות פינוי הריסות
 • אבדן דמי שכירות
 • שבר שלטים, שמשות ומשטחי זכוכית
 • נזקי פריצה למבנה

* ניתן להרחיב את הביטוח גם לתיקון נזקי מים בהשתתפות עצמית נמוכה ביותר.

 

כיסוי מערכות ממוחשבות וציוד אלקטרוני

הביטוח מכסה אבדן או נזק תאונתי ולא צפוי לציוד כמפורט:

 • הוצאות שחזור נתונים ותוכנה
 • כיסוי לחומרה, מחשבים, ציוד אלקטרוני, ציוד היקפי
 • כיסוי הוצאות תפעול כתוצאה מנזק פיזי לציוד

* ניתן להרחיב את הביטוח לציוד נייד גם בעת שהות בחו"ל.

 

אובדן רווחים

נזק או אבדן עקב הפסקה או הפרעה בתפעול העסק בעקבות נזק לתכולה או למבנה. כולל מניעת גישה וכיסוי להוצאות הכנת תביעה.

 

חבות מעבידים

אחריות העסיק כלפי עובדיו. גבול האחריות 5,000,000 $ למקרה ולסך כל תקופת הביטוח.

 • הגנה בהליכים פליליים עד לסך 100,000 ₪
 • כיסוי לבעלי שליטה המוגדרים כעובדים שכירים בעסק
 • כיסוי לחבות המעסיק כלפי עובדיו בעת שהותם בחו"ל באופן זמני
 • הרחבות נוספות בהתאם לפוליסה

 

אחריות כלפי צד שלישי

אחריות חוקית של המבוטח כלפי צד שלישי. כולל:

 • הגנה בהליכים פליליים עד לסך 100,000 ₪
 • אחריות המבוטח הנובעת ממעשיו או מחדליו של כל אדם או גוף הפועל מטעמו
 • חבות המבוטח בגין פעילותם של קבלנים וקבלני משנה
 • חבות המבוטח העלולה לנבוע מאחזקת נשק ברישיון על ידו או על ידי מי מעובדיו
 • הרחבה לביטוח אחריות המוצר בגין ייצור ושיווק מוצרים
 • הרחבות נוספות בהתאם לפוליסה

 

סחורה בהעברה

הביטוח יכסה  את סחורות בית המלאכה מפני נזק בעת העברת הסחורות מחוץ לבית המלאכה.

כיסוי להתפוצצות, פגיעת ברק, התהפכות ונזקי אש.

 

ביטוח כספים
הביטוח יכסה את כספי בית המלאכה מפני נזק בעת המצאות הכספים בכספת, בקופה או בהעברה של הכספים לבנקים ולספקים בכפוף לתנאי הפוליסה.

 

תאונות אישיות

הביטוח יכסה  מפני תאונה או מוות, אי כושר עבודה זמני או נכות עקב תאונה, למבוטחים עד גיל 70. סכום הכיסוי משתנה בהתאם לתחום העיסוק של בית המלאכה והסכום שבוחר המבוטח. סכום הביטוח המקסימאלי הינו 500,000 ₪ .

 

* כל הסכומים הנקובים ניתנים לשינוי!

 

לפרטים נוספים אודות ביטוח בתי מלאכה

צרו קשר

צוות I-SAFE