האתר אינו נתמך בדפדפן זה
אנא שדרגו לדפדפן חדש יותר
chrome firefox explorer safari opera

שדה חובה

להזמנות 09-7457046
מגדל
האם צד ג' ונזקי מים כלולים בביטוח דירה?

האם צד ג' ונזקי מים כלולים בביטוח דירה?

ביטוח דירה- ביטוח צד ג' וביטוח נזקי מים

ביטוח צד ג' וביטוח נזקי מים הינם חלק מביטוח דירה אבל בתוספת תשלום למחיר הבסיס של הפוליסה.

במידה והלקוח רכש הרחבות הנ"ל, הוא יהיה מכוסה עקב נזקים אלו, בהתאם לתנאי הפוליסה וסייגיה.


ביטוח צד ג':
תאונה שאירעה בתוך תקופת הביטוח בשטח הגיאוגרפי וגרמה לנזק אשר בגינו עשוי המבוטח או כל אחד מבני משפחתו להיות חייב לשלם סכומים על פי החוק כמוגדר להלן. ביטוח דירה מכסה את חבותם החוקית של עובדי משק ביתו של המבוטח, תוך כדי ועקב עבודתם אצל המבוטח, בשל מקרה ביטוחי שאירע בשטח הגיאוגרפי כמוגדר בפוליסה.


ביטוח נזקי מים:
בנוגע לנזקי מים- יבצע מבצע השירות את כל תיקוני הנזקים אשר נגרמו לדירה בתקופת הביטוח, המכוסים לפני תנאי "ביטוח המבנה" בסעיף "נזקי מים" ובכפוף לסייגים.

בכל מקרה של תיקון נזקי מים על פי תנאי כתב השירות, ישלם המבוטח למבצע דמי השתתפות עצמית כמפורט ברשימה או את מחיר השירות על פי מחירון מבצע השירות החל באותה עת- הנמוך מבינהם.

מבצע השירות ידאג לתקן או לחדש את האיטום עד להפסקה מלאה של חדירת המים.

 

במידה וישנן שאלות נוספות בשמחה

צוות I-SAFE